Vi är mycket noga då vi förmedlar och köper in de Porschar som annonseras ut till försäljning. Innan bilarna läggs ut utför vi en grundlig test. Bilarna varudeklareras och vi efterföljer Motorbranchens riksförbund’s riktlinjer. Som en extra trygghet kan du som kund välja att köpa till 1 års Euro Sport garanti på nyare modeller.

Välkommen och kontakta oss för mer information!